Verím svojej sile.Slúžim tým,že vládnem a vládnem tým, že slúžim.

Egyptsky bohovia III

27. května 2007 v 11:26 | cassidy |  egyptske bohyne
Raharachtej meno boha slnka, vzniklo spojením boha Re a Harachteje (Hora).
Re Boh slnka a slnko samo, ktoré bolo podľa Egypťanov jeho telom. Bol to jeden z najvyšších a najstarších bohov považovaný za stvoriteľa a vládcu nebies a sveta. Jeho meno sa stávalo časťou mien panovníkov, napr.: Chafre, Menkaure. Re mal podobu ďalších slnečných bohov (Hor, Cheprer), a spájal sa s rôznymi bohmi (Amon-Re, Ptah-Re...). Každé ráno vyplával na svojej slnečnej lodi a lúčmi dával životodarné svetlo a teplo a večer potom odplával za obzor. V súvislosti s bohyňou Nut sa tradovalo, že Re sa z nej ráno rodí a večer jej vpláva do úst (otcom bol najčastejšie Geb). Počas každodennej plavby po oblohe číhalo na Rea množstvo nebezpečenstiev. Najväčšie z nich predstavoval had Apop, ktorý chcel prevrhnúť jeho loď. Re stvoril vzduch, nílsku záplavu, poučil ľudí o onom svete, aby prinášali obety a najmä stvoril ľudstvo samo. Podobne ako v Bibli boh ľutuje akého človeka stvoril, ani Re nie je spokojný: "Stvoril som každého človeka rovného druhému. Vlastná myseľ však porušila moje príkazy, nežiadal som predsa, aby konali zlo." Re sa preto rozhodol, že ľudí zmetie zo sveta a úlohou poveril bohyňu vojny Sachmet. Tá najskôr vyhubila ľudí, ktorí sa vzdialili z chrámov do púšte. Tu sa Re zľutoval a uchránil zvyšok ľudstva. Najčastejšie je znázorňovaný ako muž so sokoľou hlavou a slnečným kotúčom.
Renenut Bohyňa plodnosti a úrody, hojnosi jedla, výživy detí a ochrankyňa potravín obetovaných mŕtvym.
Sah Ochranný boh mŕtvych, neskôr splynul s Usirom. Bol stelesnený v súhvezdí Orión.
Sachmet bohyňa vojny v podobe levice, či ženy s levou hlavou. Na hlave má korunu zo vztýčených kobrích hláv a slnečný kotúč. Sprevádzala faraóna na vojnových výpravách a to v podobe čelenky (uraeu), riadila jeho šípy, spaľovala svojím dychom nepriateľov, vysielala ničivé sily a oheň proti temným silám. Pre svoju moc ovládanie kúzel sa stala aj bohyňou lekárstva. Zároveň však bola obávaná lebo mohla chorobu i privodiť (prisudzovali sa jej morové epidémie).
Satet Bohyňa nílskych kataraktov a priľahlých území, neskôr všetkých území na juh od Egypta. Bola uctievaná ako darkyňa chladnej vody (spolu s Chnumom a Anuket), ktorá zabezpečovala Egyptu vlahu a úrodu. Zobrazovaná ako žena s hornoegyptskou korunou a antilopími rohmi.
Selket Ochranná bohyňa, chránila život pozemský i posmrtný, ochraňovala vnútornosti uložené v kanapách. Najznámejší nález tejto bohyne sa našiel v Tutanchamonovej hrobke, kde strážila severovýchodnú stranu skrine s kanapami. Zobrazovaná je ako škorpión alebo žena s hlavou škorpióna, prípadne. ako škorpión na ľudskej hlave.
Sep boh chrániaci pred škodlivými zvieratami, ochraňoval boha Re pred hadom Apopom. Uctievaný v podobe stonožky.
Sešet Bohyňa písania a počtov. Pomáhala pri počítaní vojnovej koristi a porazených a darov od podmanených území. Zaznamenávala roky vlády jednotlivých panovníkov a tieto doklady opatrovala, starala sa o chrámové archívy a pomáhala pri vzniku plánov stavieb a pod. V podsvetí sa spolu s bohyňou Nebthet stala hodnostárkou pri tróne boha mŕtvych Usira. Sešet bola štíhla žena v levej koži so sedemcípou hviezdou a dvoma perami na hlave.
Sia boh rozumu a poznania. Vystupoval ako samostatný boh a zároveň ako súčasť každého z bohov.
Sobek boh vôd, zabezpečoval úrodu, polí a rastlín v podobe krokodíla a krokodíl sám. Niekde nebol vôbec považovaný za boha a inde ho síce za boha prijali, ale za boha zlého, ktorý ostatným bohom škodí.
Sokar boh mŕtvych, ochranca memfiského pohrebiska. Zúčastňoval sa pohrebných obradov , obradu "otvárania úst", chránil večný odpočinok mŕtveho a zaisťoval mu obetné dary. Pomáhal aj pri výrobe pohrebnej výbavy, stavbe hrobiek a zádušných chrámov. Stal sa patrónom umelcov a remeselníkov v podobe sokola, či muža s hlavou sokola vo veľmi tesnom obleku.
Sopd Ochranný boh egyptských hraníc. Postupne sa stal i bohom vojny a území na východ od Nílu. Pôvodne zobrazovaný ako sokol, neskôr ako muž ázijského tipu.
Sopdet bohyňa nílskych záplav stelesnená hviezdou Sirius. Bola aj bohyňou Nového roku a ochrankyňa mŕtvych. Dbala na správne očisťovanie tiel pri pohrebných obradoch. Sopdet mala ľudskú podobu. Na hlave mala hviezdu a perovú ozdobu. Často mávala rohy ako bohyňa Hathor.
Sutech boh púšte, búrok a mora, stelesňoval ničivé prírodné sily. Bol bohom , ktorý dohliadal nad nadvládou Egypta na iných územiach. Postupne sa stal symbolom zla, chaosu a to kôli vražde svojho brata Usira. Pred zjednotením Horného a Dolného Egypta bol hlavným bohom Horného Egypta.
Šaj boh ľudského osudu a osud sám. Šaj nebol jediným bohom, Šajov bolo toľko, koľko bolo ľudských duší - tzn. živých a duše zosnulých, ktoré prešli obradom "váženia srdca" a žijú naveky (princíp Ba a Ka).
Šed ochranný boh proti nebezpečným zvieratám.
Šesmu boh vína a oleja, ochranca múmií, vykonávateľ trestu na hriešnikoch, sprevádzal mŕtvych do neba.
Šov boh svetla, vzduchu, vetra a sám vzduch. Obvykle je znázorňovaný ako podopiera nebeskú klenbu Nut (svoju dcéru). Na hlave má vysoké pštrosie pero. Ako socha je zobrazený v podobe muža s krídlami, vzpaženými rukami a znakom života.
Tait Bohyňa tkáčstva a ochrankyňa rúch, neskôr splynula s bohyňou Hathor.
Tefnut Bohyňa vody a vlhkosti. Manželka boha Šova. Jej otcom bol Atum, ktorý ju potom čo sa sám oplodnil, vypľul ako slinu zo svojich úst. Zobrazovaná ako žena, občas s hlavou leva.
Tenenet Bohyňa medu, mlieka a piva. Hlavne však bola považovaná za ochrankyňu mŕtvych.
Thovt(Thot, Ezovte, Ezhovtej) - staroegyptský mesačný boh s hlavou ibisa, ktorý bol uctievaný na mnohých miestach, ale najmä v Hermopoli a v strednom Egypte. Neskôr sa mu pripisovalo všetko čo sa týkalo duchovného života, vynález písma a bol ochranným bohom pisárov . Ako znalec hieroglyfov bol všemocným bohom, lebo poznal tvorivú podstatu reči a bol "pánom božieho slova". Thovt tiež chránil čarodejov a mohol pomocou slova tvoriť i uzdravovať. Pripisovalo sa mu autorstvo mnohých papyrusových zvitkov, uložených v tajných a skrytých chodbách chrámu v Hermopoli, a Knihy Thovtovej (známej aj pod názvom Corpus Hermetica). Starí Gréci nazvali Thovta Hermes Trismegistos (Trikrát mocný Hermes - lebo ovládal trojici najvyšších hermetických vied - mágiu, alchýmiu, astrológiu). Podľa Manethona, najstaršieho historika Egypta, napísal Thovt pred potopou základy všetkého vedenia. Existuje predpoklad, že Thovt pochádzal z Atlantídy a žil v dobe preddynastického Egypta, kedy v tejto zemi ešte vládli atlantskí králi. Tiež v iných kultúrach vystupuje osobnosť, ktorá je akýmsi prostredníkom medzi bohmi a ľuďmi. U Féničanov to bol Taatus, u Samothrákov Teautes, u Polynézanov Tehua, u Germánov Thor. Thovt bol chápaný ako "boh svetla, ktoré žiari v temnotách", teda vedenia, bez ktorého by sme nechápali otázku zmyslu života. Thovt je najčastejšie zobrazovaný ako muž s hlavou Ibisa, či ako pavián. Najmä neskôr sa často objavovali sošky pisára a oproti nemu sediaceho paviána, ako ochranného boha pisárov.
Tveret Bohyňa pôrodu a materstva vyobrazovaná ako hrošica, alebo akýsi kríženec: ruky a nohy leva, krokodília hlava s levou hrivou, krokodílí chvost a mohutné brucho si opierala o kúzelnú slučku z prehnutého papyrusového zvitku.
Usire (Osiris) Boh mŕtvych a podsvetia. Jeden z najstarších a najrozšírenejších bohov Egypta. Na rozdiel od mnohých bohov dokázal si udržať svoju pôvodnú podobu, nemenil sa ani nespájal s inými bohmi. Legenda hovorí, že práve Usire naučil ľudí ctiť bohov, naučil ich získavať plody zeme a dal im zákony. Brat Sutech ho zavraždil zo žiarlivosti na jeho slávu a úctu egyptského ľudu. Sutech zostrojil truhlicu podľa rozmerov Usira a priniesol ju na hostinu na Usirovu poctu. Všetci krásnu truhlu obdivovali a chceli ju získať. Sutech mal dostať ten, ktorý ju čo najlepšie zaplní, ak si do nej ľahne. Ako poslední vstal Usire a položil sa do truhly. Tu ostatní priskočili, zavreli veko, pribili ho klincami a škáry zaliali olovom. Truhlu odniesli k rieke a spustili ju po prúde k moru. Mŕtveho Usira našla po dlhom hľadaní Isis s Nebthet a jeho telo dopravili do Neditu. Keď Sutech uvidel Usireovo telo, vrhol sa na neho a rozsekal ho na 14 alebo 16 kusov a rozhádzal po celom Egypte. Isis s Nebthet kusy tela našli, poskladali dohromady a Isis mu mávaním krídel vdýchla život. Potom Usire vstal a Isis oplodnil, narodil sa im syn Hor. Keď Osiris navždy zomrel, vyslal boh Re čierneho šakala, aby jeho telo mumifikoval a pripravil príslušné obrady, aby Usire mohol žít večný život na onom svete. Tím sa Usire stal vládcom podsvetia a pánom mŕtvych. Usirova posmrtná ríše, do ktorej mohli vstúpiť len tí, ktorí obstáli v poslednom súde (v opačnom prípade skončili v útrobách bohyne Amemait), nebola totožná s predstavou kresťanov či moslimov. V Egypte bola podobná životu na zemi. Bolo tu dobro i zlo, dotyčný musel pracovať, boli tam úradníci a dozorci. Duši tu hrozila i smrť, či poprava, ak sa neriadila radami z Knihy mŕtvych. Osiris bol aj boh Nílu, Vládca úrodnej zeme, Pán potravy, bol uznávaný ako boh slnka, vody, pôdy, rastlín a ďalších prírodných síl. Osiris býva zobrazovaný ako muž s bielou hornoegyptskou korunou lemovanou červenými pštrosími perami. Na brade má božské fúzy a v rukách drží berlu a korbáč.
Vedžo Ochranná bohyňa Dolného Egypta v podobe kobry. Spolu s bohyňou Nechbet chránili kráľa a zem pred nepriateľmi. Králi ju nosili na hlave v podobe čelenky uraeus. Inak bola stvárnená ako okrídlená kobra, žena s kobrou na čele, či ako supica s kobrou hlavou na čele.
Vepvovet Boh vojny a smrti v podobe vlka, či šakala.
Vešebt dvojník alebo služobník zomrelého kráľa na onom svete. Tiež jeho soška.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 kačííííík kačííííík | 27. května 2007 v 11:27 | Reagovat

na mym blogu soutěž o nej colorizaci a bleskovka =))

2 kačííííík kačííííík | Web | 27. května 2007 v 11:27 | Reagovat

na mym blogu soutěž o nej colorizaci a bleskovka =))

3 emma emma | E-mail | 1. dubna 2008 v 12:10 | Reagovat

dajte akeho hl boba

4 BethanyPyn BethanyPyn | 20. října 2017 v 23:48 | Reagovat

My friend and I went camping the other day. It was a horrific experience, as he wouldn't let me sleep all night. He kept talking about random stuff and whined about his insomnia. I totally told him to <a href=https://www.sitisoraya.com/v2/members/david_stroke/activity/21/>here</a> and deal with it.

5 Avito321kt Avito321kt | E-mail | 21. října 2017 v 15:08 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Мое почтение, дорогие друзья!</b>

Рады предоставить Всем вам сервис по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, абсолютно новые). Если Вам нужны определенные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если нужен залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных заказчиков гибкая система бонусов и скидок!

<b>Гарантия: </b>

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим...

Рады сотрудничеству!

<b>Заливы на балансы Авито</b>
________

как привязать номер на авито к другому аккаунту
украли аккаунт авито
как удалить свой аккаунт на авито если его заблокировали
евгений дорохин jonn22 быстрые деньги с avito и социальных сетей
а авито деньги за

6 CharlesAntes CharlesAntes | E-mail | Web | 23. října 2017 v 13:56 | Reagovat

Thesis Writing Service - EssayErudite.com

If you look for a trustworthy <a href=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/>thesis writing service</a> and want to benefit from a higher grade, your editors, proofreaders, and instructors are here to lend you a hand.
Some students afraid of hiring professional writers due to ethical issues. As a result, they fail the course due to various reasons not able to defend their degree.
You should note that there is nothing wrong with opting for a <a href="https://essayerudite.com/thesis-writing-service/" />thesis writing service</a>. EssayErudite is certainly the best place for that.

Thesis Writing Service https://essayerudite.com/thesis-writing-service/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama