Verím svojej sile.Slúžim tým,že vládnem a vládnem tým, že slúžim.

Květen 2008

vyvolavanie demonov

27. května 2008 v 20:16 démoni
Démony většinou vyvoláváme za účelem, něco se dozvědět, něčeho se zbavit, a nebo dotyčného démona zabít.

Většina démonů "žije" v astrálu. Astrální svět je velice rozmanitý na různé bytosti a to i na démony. Když praktikujeme astrální cestování, musíme dávat pozor, ať nás nenapadnée démon.

Vyvolávání bytostí z astrálu je velice složité. Musíte být už pokročilí v magii a nejen zvládat astrální cestování tak perfektně, že se doatanete tam, kde jste nebyli ani v hladině Beta (je stavem vědomého soustředění na vnější svět = prostě normální stav)

Meditační hladiny
Jak jsem se zmínila už výše, existují hladiny vědomí, které nazíváme meditační hladiny. Ty jsou takové:
Hladina Beta (14Hz a více)

- je stavem vědomého soustředění na vnější svět, akceschopnosti a připravenosti reagovat
Hladina Alfa (8 - 13Hz)

- je stav plné bdělosti mozku bez jakéhokoli napětí, v němž se nezabýváme soustředěným myšlením (tzn. meditace, stav po probuzení)
Hladina Theta (4 - 7Hz)

- je částečným útlumem vědomí, kdy mozek nereaguje na žádné smyslové podněty zvenčí - polospánek, kdy se v mozku rozvíjí tvořivost a fantasie, které souvisí s podněty z hladiny Beta - věštecké sny
Hladina Delta (3 a méně Hz)

- je typická naprostým útlumem všech mozkových funkcí, tady dochází k regeneraci všech životních funkcí

Při vyvolávání démonů budeme pracovat v hladině Alfa - vstoupíme do Astrálu (více o astrálním cestování v stejnojmené rubrice), a v něm vyhledáme reálné temné místo, které namáme rádi (např.: starou, prázdnou továrnu, chajdu v lese, atd...). Toto míso bychom měli předem prozkoumat (v Betě).

V Astrále tedy běžte na to místo a řekněte:

Vyvolávám vás, temní démoni, přijďte za mnou, nebo přijdu já za vámi!
Vyvolávám ...(řekněte jméno démona, kterého chcete vyvolat, a nebo tento odstavec vynechte)!

Potom už jen démona využijete, nebo zabijete - pomocí svěcené vody (ktzerou si vysvětíte).

Vyvolávání démonů se doporučuje jen jedincům, kteří dokážou ovládat sami sebe a jsou velmi bystří.